Avsnitt 10 - Electronic Psychedelic Music

Arkivet_avsnitt_10.jpg

Det fanns ett fåtal band under den tidiga psykedeliska eran som experimenterade och inkorporerade elektroniska instrument och ljud i sin musik. Ursprunget kommer ifrån avantgardemusiken och Fluxusrörelsen som inspirerade många band men även Beach Boys och Beatles använde sig av olika elektroniska instrument tidigt, vilket förmodligen  också hjälpte till att sprida användandet av dessa. 

I mycket av den psykedeliska musiken används elektroniska instrument för att skapa effekter, ljud och noise som ofta stokastiskt vandrar in och ut i ljudbilden, vilket bidrar till en förutsägbarhet i musiken och utomvärldslig känsla som passar väl in i det psykedeliska ljudlandskapet. Dels kan det bero på det avantgardistiska ursprunget men även att instrumenten var svårhanterliga och ibland kan det vara svårt att avgöra om detta är medvetet eller omedvetet. Band som United States of America och Silver Apples skiljer sig ifrån resten i detta avseende då de elektroniska instrumenten var helt inkorporerat och tonsättande i deras musik.

I och med att elektroniska instrument utvecklades och blev mer användarvänliga under 70-talet så blev fusionen mellan avantgardistisk elektronisk musik och psykedelia kortvarig. På 70-talet kom synthezisern att användas flitigt inom psykedelisk musik (naturligtvis i all musik) vilket kommer vara påtagligt i säsongens avslutande avsnittet om de sista skivorna i den första psykedeliska eran.

Spoils of War-s/t. Shadoks 1969/1999
-Walk In/Walk Out
United States of America-s/t. Columbia 1968
-Coming Down
Silver Apples-s/t. Kapp 1968
-Program
Lothar and the hand people-Space Hymns. Capitol 1969
-Yes, I Love You
John Brahney-Some Kind of Change. Pete 1968
-Some Kind of Change
Time-Before There Was Time. Shadoks 1968/2004
-Introductary Lines