Avsnitt 12 - End of an era

avsnitt_12.jpg

Säsongens sista avsnitt handlar om den psykedeliska scenens slutskede och vi tittar närmare på musik mellan 1976 och 1982, som är det år man brukar säga avslutar den första psykedeliska eran. Musiken under den här perioden var fortfarande förankrad i 60-talet och den tidiga psykedeliska scenen samtidigt som nya influenser inkorporerades. De artister som fortfarande gjorde psykedelisk musik i slutet av 70-talet var de som var genuint intresserade av psykedelia och som inte följde normen för resten av musikindustrin. I och med det så innehåller det här avsnittet möjligtvis de mest unika och särpräglade artisterna under hela säsongen.

I avsnittet går vi kronologiskt framåt och börjar med Relativley Clean Rivers som är det enda bandet med en direkt koppling till den tidiga scenen. De får här representera början till slutet och är inte lika talande för genrens slutskede som resterande artisterna.

Relativley Clean Rivers-s/t. Pacific 1976
-A Thousand Years
Michael Angelo-s/t. Guinn 1977
-Checkout
Marcus-From the House of Trax. 1978
-Sweet Inspiration
Lightdreams-Islands in Space. 1981
-Islands in Space
Bobb Trimble-Harvest of Dreams. 1982
-Paralyzed

Om man tycker det här var bra kan vi även rekommendera:
Bobb Trimble-Iron Curtain Innocence. 1980
Johnny Blackburn & Mary Lauren-Echoes of Love's Reality. 1981
Sixth Station-Deep Night. 1982

Avsnitt 11 - Fakedelia

avsnitt11.jpg

När psykedelia var på sin kommersiella topp runt 1967-68 var intresset för genren stort bland skivbolagen. Detta ledde dels till att många band gavs chansen att spela in skivor men också skapandet av vad i efterhand har kallats exploito-psych och fakedelia, vilket var ett sätt för skivbolagen att utnyttja hypen runt genren och snabbt tjäna pengar på den. 

I avsnittet gör vi skillnad på begreppen exploito och fakedelia. Det första definierar vi som en ren exploatering av genren där ofta budgetskivbolag (som redan hade för vana att producera exploitoskivor i andra genrers) tog överblivet studiomaterial eller hyrde in studiomusiker som skulle spela så kallad psykedelisk musik. Musiken är till största del instrumental,  då det ofta handlade om restmaterial från andra inspelningar som förpackades i ett omslag med ett psykedeliskt motiv och med ett påhittat bandnamn och en skapad bandhistorik. Allt för att göra en så trovärdig och säljande produkt som möjligt. Fakedelia å andra sidan är ofta musik skapat av ett riktigt band som försöker spela psykedelia och efterlikna de psykedeliska banden men utan några riktiga erfarenheter av psykedelisk musik. Delvis var detta förmodligen styrt av skivbolagen som ville marknadsföra bandet som psykedeliskt men man kan också tänka sig att det var av ren nyfikenhet och intresse som banden provade på att göra psykedelisk musik.

Inom exploito och fakedelia finns det en stor variation i den musikaliska kvalitén, där vissa lyckas göra väldigt intressant och bra musik i sin imitation medan andra bara blev en misslyckad och billig kopia. I avsnittet kommer ni att höra, vad vi tycker, är både bra och mindre bra exempel. 

Id-The Inner Sound of the Id. RCA-Victor 1967
-The Rake
Animated Egg-s/t. Alshire/Somerset 1967
-Sock it My Way
Glass Family-Freakout U. S. A. Sidewalk 1967
-I'm Losing It
Love Exchange-s/t. Tower 1968
-Saturday Night Flight 505
Bhagavad Gita. Phillips 1967/World In Sound 2006
-Long Hair Soulful
Crazy People-Bedlam. Condor 1969
-Parade at the Funny Farm

 

Avsnitt 10 - Electronic Psychedelic Music

Arkivet_avsnitt_10.jpg

Det fanns ett fåtal band under den tidiga psykedeliska eran som experimenterade och inkorporerade elektroniska instrument och ljud i sin musik. Ursprunget kommer ifrån avantgardemusiken och Fluxusrörelsen som inspirerade många band men även Beach Boys och Beatles använde sig av olika elektroniska instrument tidigt, vilket förmodligen  också hjälpte till att sprida användandet av dessa. 

I mycket av den psykedeliska musiken används elektroniska instrument för att skapa effekter, ljud och noise som ofta stokastiskt vandrar in och ut i ljudbilden, vilket bidrar till en förutsägbarhet i musiken och utomvärldslig känsla som passar väl in i det psykedeliska ljudlandskapet. Dels kan det bero på det avantgardistiska ursprunget men även att instrumenten var svårhanterliga och ibland kan det vara svårt att avgöra om detta är medvetet eller omedvetet. Band som United States of America och Silver Apples skiljer sig ifrån resten i detta avseende då de elektroniska instrumenten var helt inkorporerat och tonsättande i deras musik.

I och med att elektroniska instrument utvecklades och blev mer användarvänliga under 70-talet så blev fusionen mellan avantgardistisk elektronisk musik och psykedelia kortvarig. På 70-talet kom synthezisern att användas flitigt inom psykedelisk musik (naturligtvis i all musik) vilket kommer vara påtagligt i säsongens avslutande avsnittet om de sista skivorna i den första psykedeliska eran.

Spoils of War-s/t. Shadoks 1969/1999
-Walk In/Walk Out
United States of America-s/t. Columbia 1968
-Coming Down
Silver Apples-s/t. Kapp 1968
-Program
Lothar and the hand people-Space Hymns. Capitol 1969
-Yes, I Love You
John Brahney-Some Kind of Change. Pete 1968
-Some Kind of Change
Time-Before There Was Time. Shadoks 1968/2004
-Introductary Lines